Skivsåll

Noxor bygger skivsåll för beredning och sortering av de flesta fasta bränslen såsom flis, spån, bark, skogsavfall, torv och krossat industriavfall. Skivsållen är av en mycket robust konstruktion och finns i många olika utföranden.