Verksamhet

Noxor AB levererar utrustning för materialhantering till bl a cellulosaindustrin, mineralindustrin, gruvor och stålverk, kemiska industrier och kraftvärmeverk.

Materialhantering kan delas upp i 4 olika grupper:

-Transport
-Beredning
-Lagring
-Dosering

Våra produkter

Se vårt breda produktsortiment som delvis är standardiserat men kundanpassas efter behov och önskemål från kund.