Bandelevatorer

Bandelevatorer har betydligt större kapacitet än motsvarande kedjeelevatorer pga den stora transporthastigheten som är konstant för varje typ pga tömningsprincipen.

Bandtransportörer

Noxor AB tillhandahåller ett stort standardsortiment av bandtransportörer med bandbredd från 400 till 2000 mm med en kapacitet på upp till 2000 m³/h.

Beredning

Material som måste beredas, eller förädlas. Exempelvis sållning, krossning eller siktning.

Cellmatare

Noxor cellmatare används huvudsakligen för slussning av fasta bränslen som kol, flis, skogsavfall och torv. De har till uppgift att utgöra spärr mot t.ex. förbränning- eller förgasningsprocesser.

Dosering

Dosering och matning av bestämd mängd material till exempelvis förbänningspannor.

Kedjeelevatorer

Kedjeelevatorer vänder skoporna upp och ned vid tömningen (tyngdkrafttömning) och klarar därför de flesta kletande material bättre än bandelevatorer.

Kylskruvar

Noxor AB:s vattenkylda skruvtransportörer har en robust uppbyggnad och dimensionering för att klara ett krävande jobb.

Lagring

Lagring av material i t ex silos, bränslefickor, stokerfickor, RDF-fickor.

Skivsåll

Noxor bygger skivsåll för beredning och sortering av de flesta fasta bränslen såsom flis, spån, bark, skogsavfall, torv och krossat industriavfall. Skivsållen är av en mycket robust konstruktion och finns i många olika utföranden.

Skraptransportörer

Våra transportörer tillverkas i svart, rostfritt eller syrafast utförande och kan förses med olika slitmaterial i trågbotten. Skraptransportörerna byggs i moduler med kompletta driv- & sträcksektioner och mellanliggande raka sektioner.

Skruvtransportörer

Skruvtrågen finns i två standardutföranden, U-tråg och Rörtråg. Rörtrågen är vanligast vid matande skruvar men förekommer också vid transporterande skruvar för lätthanterliga material där man har mindre krav påtillgänglighet.

Trumsiktar

Noxor har utvecklat ett eget helkapslat trumsåll för sållning av bottenaska och återvinning av bäddsand för FB- och CFB-pannor.