Produktinformation

Dosering och matning av bestämd mängd material till exempelvis förbänningspannor.

Exempel på matare/doserare: Skruvmatarecellmatare, lamellmatare, skrapmatare, stokermatare