Information

För att snabbt få en uppfattning om lämplig skruvstorlek kan man gå in i kapacitetsdiagrammet som anger max kapacitet för varje skruvstorlek vid olika längder. Diagrammet tar hänsyn till axeldiameter och lämplig fyllnadsgrad för material med en volymvikt på 1 ton/m³ med följande förutsättningar:

Skruvdiameter: max med avseende på nedböjning
Gängstigning: 0,8 x skruvdiameter
Varvtal: 60 r/min

Exempel:

Kapacitetsbehov: 100 m³/h

Tråglängd: 6,5 m

Välj skruv typ 500 med en kapacitet på 116 m³/h

För lutande skruvar reduceras kapaciteten. Lutningar större än 30° är inte att rekommendera då stora lutningar kräver transport enligt centrifugalprincipen i likhet med vertikalskruvar. Rådgör med oss i tveksamma fall.