Produktinformation

Noxor AB:s vattenkylda skruvtransportörer har en robust uppbyggnad och dimensionering för att klara ett krävande jobb och höga krav för:

 • Att kontrollerat mata ut önskad mängd material
 • Att hindra okontrollerad bäddtömning
 • Att klara en sluten transport av material med mycket hög temperatur
 • Att kyla ner materialet till dimensionerad temperatur
 • Att skydda skruvens delar
 • Att minska slitaget
 • Att skydda övrig utrustning

Uppbyggnad

Drivenheten består av en fotmonterad, frekvensstyrd planetväxelmotor med separat kylfläkt och kedjeväxel mot skruvaxel.

Driv- och stödände har löstagbara gavlar med packboxar och stålagerhus.

Varvtalsvakt med induktiv avkänning är monterad på skruvaxel vid stödänden.

Roterande svivlar på skruvaxlar för kylvattenanslutning

Kundanpassade längder på kylvattenslangar till leveransgränser för kylvattenanslutningar.

Skruvaxeln har påsvetsad gänga i plåt med hårdsvets i periferin.

Kylning

Noxor kylskruvtransportörer tillverkas i olika utföranden eller i kombination av:

 • Inbyggda kylkanaler i pålastningsstup
 • Kylkanaler i ett kraftigt dubbelmantlat tråg
 • Kyld skruvaxel
 • Kyld skruvaxel med kylda gängor
 • Kylvattenanslutning för skruvaxlar med roterande svivlar

Tryckkärl

Våra kylskruvar är dimensionerade efter beräkningsmodeller som följer PED-direktivet för tryckkärl. Detta bestäms av kylvattnets tryck, temperatur och volym.

Anmält organ

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll av tryckbärande delar som ska CE-märkas utförs av ackrediterat anmält organ, som även utför provtryckning innan leverans.

Certifikat & CE-märkning

Certifikat och erforderliga kontroll- och provningsrapporter medföljer alltid tryckkärlet till våra kunder. Tryckkärlen CE-märkes i enlighet med PED-direktivets krav.