Askhantering

Noxor AB konstruerar och levererar specialsystem för bottenaskhantering till fastbränslepannor såsom:

Vi kan hantera alla typer av aska från fastbränsleprocesser. Bottenaska, vändschaktsaska, cyklonaska och flygaska. Alla dessa har varierande egenskaper beroende på förbränningsprocess och bränsleslag.

Bottenaska:

Våt aska från rosterpannor –  t ex aska från kol, biobränsle, returflis, bark, torv, halm. Dessa hanteras med våra våtutmatare.

Torr aska från FB/FBC-pannor – t ex aska från biobränsle, returflis, sopor, avfall. Dessa askor hanteras bl a med våra vattenkylda bottenaskskruvar.

Vändschaktsaska:

Vändschaktsaskan från FB/FBC-pannor har mindre styckesstorlek än bottenaskan men kan ha samma höga temperatur. Vändschaktsaskan hanteras på samma sätt som bottenaskan men ofta med betydligt mindre kapaciteter.

Cyklonaska & flygaska:

Exempel på egenskaper hos cyklonaska och flygaska: Dammande, slitande, hygroskopisk (drar till sig vattenånga), kemiskt aggresiv och hängningsbenägen.