Inspektionsbaserat serviceavtal

NOXOR AB utför tillsammans med beställaren inspektion och kontroll av anläggningen vid avtalade tidpunkter.​

Beställaren:

 • Lagerhåller leveranskritiska reservdelar och slitdelar.
 • Sköter smörjning, nivåkontroll och oljebyten.
 • Ansvarar för skyddsanordningar.
 • Utför inspektioner (enligt FU-schema).
 • Sköter smörjning, oljenivåkontroll och oljebyten (enligt smörjschema).
 • Byter slit- och reservdelar.
 • Utför enklare servicearbeten.
 • Beställer arbeten från NOXOR eller från egen vald entreprenör för övriga åtgärder.

 

NOXOR AB:

 • Upprättar besiktningsprotokoll med förslag till lämpliga åtgärder och förbättringar.
 • Lämnar anbud på slit- och reservdelar.
 • Lämnar anbud på servicearbeten (timdebitering).
 • Lämnar anbud på förbättringsåtgärder.
 • Kontrollerar utfört arbete (om servicen utförs av andra).
 • Dokumenterar ändringar (enligt timprislista).