Produktinformation

Material som måste beredas, eller förädlas. Exempelvis sållning, krossning eller siktning.