Centrifugaltömning

Elevatorer som arbetar med tömning enligt centrifugalprincipen, dvs kastar materialet ur skoporna vid tömningspunkten, är lämpliga för icke kletande material med styckesstorlekar upp till max 50 mm. Bandelevatorer har betydligt större kapacitet än motsvarande kedjeelevatorer pga den stora transporthastigheten som är konstant för varje typ pga tömningsprincipen.

Drivtrumman

Drivtrumman är för samtliga bandelevatorer en svetsad plåttrumma med bomberad mantelyta. Trummans mantel är gummibelagd.

Sträcktrumman

Sträcktrumman är av självrensande pinnskivetyp med öppna gavlar och koniskt rensnav.

Skoporna

Skoporna finns i olika material med och utan Hardox-förstärkt grävkant. Samtliga skopor har dubbla rader fästskruvar och en svängd bakgavel mot bandet. Denna skoputformning minskar risken för att skoporna lossnar vid extrema förhållanden,

Kapacitetstabell

PRODUKTBLAD