Policys

NOXOR och BAMECO är serviceinriktade leverantörer av material- hanteringsutrustningar och service samt tillhörande komponenter av hög kvalitet och tillgänglighet.

Kunskap, flexibilitet och kvalitet utgör hörnstenarna.

Vår strävan är att vara konkurrenskraftiga inom vårt verksamhetsområde.

Vårt arbetssätt är att förebygga skada och ohälsa genom att ständigt förbättra hanteringen av miljö- och arbetsmiljöfrågor samt en kontinuerlig utveckling av medarbetare och verksamhet.

Arbetssättet är förebyggande och strävar efter ständiga förbättringar. Detta säkrar en kontinuerlig utveckling av goda relationer mot kunder, leverantörer och myndigheter.

Gällande lagstiftning är ett minimikrav i vår verksamhet.

Örebro den 28 september 2012

—————————————

Ove Eriksson
VD