Information

Noxor AB utvecklar, konstruerar och tillverkar även skruvtransportörer och skruvmatare i specialutföranden. Några exempel:

  • Dubbelskruvar
  • Blandarskruvar för befuktning
  • Kylda inmatningsskruvar för pannor
  • Skruvar för aska och slagg
  • Vandrande skruvutmatare
  • Roterande siloutmatningsskruvar
  • Fickbotten med flerskruvsutmatning
  • Krosskruvar