Produktinformation

Noxor cellmatare används huvudsakligen för slussning av fasta bränslen som kol, flis, skogsavfall och torv. De har till uppgift att utgöra spärr mot t.ex. förbränning- eller förgasningsprocesser. Cellmatarna har utvecklats i våra egna anläggningar och speciell hänsyn har tagits till det transporterande materialets egenskaper. På produktprogrammet finns även cellmatare för kalk och aska.

Teknisk information

Rotorrensning

Noxor cellmatare för kol har rotorrensning som medger problemfri transport av fuktigt kol. Rensningen sker när rotorcellernas gummibottnar aktiveras med tryckluftsimpulser. Detta rensningssystem har få slitdelar och lång livslängd.

Klippkanter

Samtliga cellmatare för bränsleslussning har rotorvingar med utbytbara klippknivar av slitstål samt snedställd inloppskant. Detta utförande är nödvändigt för att klara bränslen flis, skogsavfall och torv som ofta innehåller stickor och rötter. Vissa matare har extra kraftigt utförande med rotor dimensionerad för fastkörning av t.ex. skrot. Denna typ av cellmatare har utbytbara klippknivar i såväl rotorkanter som inlopp.

Trycktäta cellmatare

För speciellt krävande installationer där extra stor trycktäthet erfodras, har Noxor utvecklat cellmatare med rotorrensning, självkompenserande rotorvingar och fjäderbelastade axialtätningar. Detta utförande ger en tät matare under långa perioder utan att driftstopp för justeringar behöver göras.

Produktsortiment

För att kunna välja rätt typ av cellmatare för varje driftsfall har vi delat in cellmatarna i följande huvudgrupper:

Grupp 1: Cellmatare för kol eller kol och andra fasta bränslen i kombination. Denna typ av cellmatare har rotorrensning som förhindrar påbakning av fuktigt material samt klippknivar på rotorvingarna. Inloppsöppningen är snedställd och finns med eller utan utbytbar klippkniv.

Grupp 2: Cellmatare för biobränslen som flis, skogsavfall och torv. Rotorn i denna cellmatartyp har rostfria skålar, kantklippknivar samt inloppsöppning med utbytbar klippkniv. Den bör ej användas för koltransport då den saknar rotorrensning.

Produktblad