Produktinformation

Våra transportörer tillverkas i svart, rostfritt eller syrafast utförande och kan förses med olika slitmaterial i trågbotten. Skraptransportörerna byggs i moduler med kompletta driv- & sträcksektioner och mellanliggande raka sektioner. I vårt standardprogram ingår även transportörer med konvexa och konkava knäckar.

Transportörtyper

Noxor levererar olika typer av skraptransportörer för olika ändamål:

  • 1-parts skraptransportörer för exempelvis sågverk, cellulosaindustrin och små värmecentraler.
  • 2-parts skraptransportörer för exempelvis kraftverk och cellulosaindustrin.
  • 2-parts värmebeständiga skraptransportörer för exempelvis askhantering och kalkhantering.
  • 2-parts vattenkylda skraptransportörer för bottenaskhantering.
  • Våtskrapor för slaggutmatning och rosterpannor.

Fördelar

  • Sluten konstruktion
  • Klarar höga temperaturer
  • Klarar stora stigningsvinklar
  • Kan förses med flera utlopp
  • Kan transportera på över- eller underpart eller både och