Produktinformation

Noxor bygger skivsåll för beredning och sortering av de flesta fasta bränslen såsom flis, spån, bark, skogsavfall, torv och krossat industriavfall. Skivsållen är av en mycket robust konstruktion och finns i många olika utföranden. Dessa är naturligtvis kundanpassade och finns för bränslefraktioner från ca 10-200 mm.

Se film