OM OSS

Kan ett företag ha en hundraårig historia om det bildades för tio år sedan?Vi menar att det är just vad Noxor har. Vår historia sträcker sig tillbaka till 1908 då verkstadsföretaget AB Fellingsbro Gjuteri och Mekaniska Verkstad bildades. Under 1940-talet inriktades tillverkningen allt mer mot transportlösningar och under 1950-talet tillkom en försäljnings- och konstruktionsavdelning för hanteringsutrustning för gruvor och industri. På den vägen är det. Företaget har sedan dess upplevt med och motgångar i samband med konjunktursvängningarna på marknaden med rekonstruktion och ägarskiften som följd. Under knappt ett decennium ägdes vi av Sandvik mining and Construction innan vi erbjöds att köpa verksamheten 2007. Vi bildade då Noxor AB som idag består av Noxor Group, där även Bameco ingår samt delägda FMAB.

LEDORD

Med ett brett och gediget kunnande inom teknik, styrning hydralik och pneumatik förser Noxor kunder inom olika typer av branscher med kundanpassade lösningar för materialhantering, såväl kompletta linjer som enstaka maskiner. Vi tillhandahåller även eftermarknadstjänster i form av förebyggande underhåll, service, utbyte av slitdelar, reperationer och modernisering av befintliga anläggningar.

Patrick Ingvarsson & Ove Eriksson

Företagsledningen

REFERENSER