Certifieringar

Kvalitetsarbetet är en ständigt pågående process, där samarbetet med kunder och leverantörer är viktig. Noxor AB är certifierat enligt den internationella standarden ISO 9001:2008, samt miljöcertifierade enligt ISO14001:2004 och OHSAS 18001:2007 som är den nya arbetsmiljöcertifieringen.​