Heltäckande Serviceavtal

NOXOR AB utför all service och vidtar åtgärder inom anläggningen så att beställaren inte behöver egen speciell servicepersonal. NOXOR tillhandahåller delar såsom slitdelar, transportörrullar, avskrapare, transportband och övriga komponenter. Servicepersonalen är på plats inom t.ex 4 timmar normal arbetstid respektive 6 timmar övrig tid såsom kvällar, arbetsfria dagar och helger.

Beställaren:

  • Lagerhåller alla leveranskritiska reservdelar såsom växellådor, motorer, driv- och sträcktrummor, specialband, skopor, kedjor, linor, skrapor, glidlister, skruvaxlar, filterkassetter och specialtransmissioner.
  • Sköter smörjning, nivåkontroller och oljebyten.
  • Ansvarar för skyddsanordningar

 

NOXOR AB:

  • Utför regelbunden kontroll och service (enligt avtal).
  • Utför servicearbeten enligt prislista.
  • Sköter jourservice vid akuta driftsstörningar.
  • Föreslår förbättrings- och ombyggnadsarbeten enligt offert (tilläggsbeställning).
  • Uppdaterar och dokumenterar ritningar och instruktioner.