Produktinformation

Noxor har utvecklat ett eget helkapslat trumsåll för sållning av bottenaska och återvinning av bäddsand för FB- och CFB-pannor.

Sållet klarar höga temperaturer och finns i dubbelmantlat förstärkt utförande och acceptfraktioner från ca 1-6 mm.

Ladda ner